Aktiviteter og tilbud

Der er mulighed for samvær og aktiviteter både i dagcentret og rundt i huset.

Dagcentret tilbyder en række aktiviteter for beboerne på plejehjemmet. Aktiviteterne tilrettelægges i samarbejde med brugerne af dagcentret.

Der er tradition for afholdelse af forskellige arrangementer i løbet af året, f.eks. julearrangementer, grill-fest og høstfest, hvor også pårørende er velkomne til at deltage.

Se arrangementer og aktiviteter for beboerne i Månedens aktivitetsoversigt samt i Bøgebladet, som er plejehjemmets informationsavis til beboere og pårørende