Beboer- og pårørenderåd

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal oprettes bruger- og pårørenderåd på plejehjemmene.

Forpligtelsen til, at der skal nedsættes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem med det formål at give Byrådet og boligtilbuddene større frihed til at tilrettelægge organisering af inddragelsen af beboere og deres pårørende, afskaffes.

Det anbefales, at de enkelte plejehjem med udgangspunkt i kommunens brugerinddragelsespolitik i samarbejde med bruger- og pårørenderådene udvikler nye samarbejdsmåder for inddragelse af beboere og pårørende, der erstatter de nuværende bruger- og pårørenderåd. Plejehjemme får derved større frihed til at tilrettelægge organiseringen af inddragelsen, der f.eks. kan ske ved temamøder, deltagelse i temaspecifikke arbejdsgrupper m.m.

Bruger- og pårørenderådet har ved møde den 15. november 2011 besluttet at nedlægge sig selv med virkning fra udgangen af 2011. Bøgehøjgård har gennem årene haft stor glæde af rådet. Men udviklingen viser, at der er kommet andre måder at inddrage beboere og pårørende på, som kan være en god erstatning for rådet. Først og fremmest gennem kontakt i hverdagen ved behov, men der er også fastlagt to temamøder årligt, hvor beboerne inviteres til drøftelse af relevante emner. Der udsendes dagsorden og der laves referat som offentliggøres i Bøgebladet. Derudover har Helsingør Kommune ansat en Pårørendekonsulent, som vi lokalt kan drage nytte af, f.eks. på temamøder eller til individuel kontakt med pårørende.