Boligbetaling

Ved indflytning i en plejehjemsbolig beholder du din fulde pension og betaler derfor for de ydelser, du modtager.

Husleje

Huslejen er et fast beløb, som skal betales forud hver måned. Når du bliver tilbudt en plejehjemsbolig skal du betale fra den dag den anviste bolig er indflytningsklar, også selvom du ikke er indflyttet. Ved fraflytning betales der op til 5 hverdage efter boligen er tømt.

Huslejen beregnes af plejehjemmet. Du vil, når servicepakkeaftalen gennemgås, få udleveret oplysninger om, hvad din boligudgift er beregnet til. Huslejen beregnes på baggrund af en omkostningsbestemt del og en indkomstbestemt del.  Huslejen varierer fra bolig til bolig, afhængig af boligens størrelse og din indkomst.

Den omkostningsbestemte del beregnes på baggrund af plejehjemmets driftsudgifter. Dvs. administration, revision, forsikringer, skatter, lønninger til varmemester, rengøring af fællesarealer, almindelig vedligeholdelse, pasning af udendørsarealer m.v.

Du betaler for egen boligdel samt servicedel (fællesareal). Servicedelen (fællesareal) fordeles ligeligt mellem samtlige beboere.

Den indkomstbestemte del af huslejen beregnes med 10% af din indkomst op til 155.900 kr. og 20% af den del af indkomsten, der overstiger 155.900 kr.

El og varme

For el og varme betales et særskilt beløb. Beløbet svarer til den forholdsmæsige andel af de faktiske udgifter, som vedrører beboernes boligdel samt servicedel (fællesareal). Afhængigt af din indtægt kan der være mulighed for at opnå tilskud til udgiften til varme. Varmetilskud kan søges hos pensionisvejlederen.

I øvrigt vedrørende boligen

Ligesom i en boligforening har vi en standard for tapet og maling af boligerne. Hvis du ønsker andet end standarden, skal du betale differencen mellem standarden og det, du ønsker. Således betaler du selv, hvis du ønsker væggene malet i en anden farve, eller hvis du ønsker, at der skal males, mens du bor her. Ved fravigelse fra standarden, skal du stille sikkerhed, dvs. indbetale et depositum, således at plejehjemmet kan bringe boligen tilbage i normal stand, når du fraflytter boligen. Depositum skal svare til de udgifter, der er ved at bringe boligen tilbage til normal standard.

Husleje, el og varme betales månedsvis forud via træk i din pensionsudbetaling.