Dagscenter og træning

Dagcentret er et kommunalt tilbud med aktivering og/eller træning til plejehjemmets beboere og borgere på gæsteophold. I dagcentret foregår der alle hverdage forskellige aktiviteter alt efter årstid og individuelle ønsker; f.eks. bingo, erindringsgruppe, gudstjeneste, håndarbejde, ture ud af huset, besøg af daginstitutioner fra lokalområdet, små daglige gøremål som borddækning, foldning af servietter osv.

Desuden afholdes arrangementer som foredrag, sangaften, tøj-, smykke- og skofremvisning samt salg. Derudover er der 2 gange ugentligt tilbud om holdgymnastik, hvor vi f.eks. bevæger kroppen igennem til god musik, spiller bold, cykler på kondicykel eller går tur i haven. Der er mulighed for at tage individuelle hensyn og f.eks. lave små personlige træningsprogrammer. Derudover har plejehjemsbeboerne mulighed for individuel genoptræning, hvis de har behov for det.

Det overordnede mål er at beboerne og borgere på gæsteophold bevarer færdigheder og livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed ved at være aktive og nydende deltagere.

Hvis du ønsker flere oplysninger kan du henvende dig til:

Dagcentret på tlf. 49 28 15 32 eller til terapeuter på tlf. 49 28 15 33.