Samarbejdspartnere

Venneforeningen

Plejehjemmet har en velfungerende og aktiv venneforening, der står for løbende arrangementer for beboerne, og som gør en engageret indsats for at fremme trivsel og samarbejde på plejehjemmet. Herudover har plejehjemmet adskillige frivillige hjælpere, der har deres gang i huset til glæde for både beboere og medarbejdere.

I foråret 1991 startede en kreds af mennesker med forskellige tilknytning til Bøgehøjgård en venneforening, hvis formål er, på forskellig vis at virke til glæde for beboerne på Bøgehøjgård.

Venneforeningen arrangerer en del aktiviteter, der er populære blandt beboerne, så som bankospil, forårsfest, høstfest, julefest og sangeftermiddag. Desuden modtager alle beboere en blomst til påske og en gave til jul.

Den eneste indtægtskilde Bøgehøjgårds venner har er medlemmernes kontingent. Så hvis du har lyst til at støtte eller være med i venneforeningens arbejde, kan du blive medlem ved at indbetale kr. 100 om året for pårørende og andre. For beboere på Bøgehøjgård koster det kr. 50 om året. Girokort og oversigt over årets arrangementer kan fås i administrationen.

Formand for venneforeningen er Per Christensen, tlf. 49 70 10 06

Kasserer for venneforeningen er Lillian Brauns, tlf. 49 70 24 51.